Historie

Bouwhuis Enthoven kent een rijk verleden dat inmiddels de 100 jaar ruim is gepasseerd.

Daar zijn we natuurlijk bijzonder trots op. Graag nemen we u chronologisch mee terug in de tijd:

1891

Dirk Enthoven gaat kippen houden en verkoopt lokaal de eieren. Later verkoopt hij in Haarlem de eieren, vervolgens in het hele land en vandaar naar Duitsland.

rond 1950

Als de zoons - en later de kleinzoons - het bedrijf overnemen gaat men naast de handel in eieren ook eiproducten produceren. Een succesvolle keuze. Zo succesvol, dat rond 1980 het besluit wordt genomen de handel in eieren te stoppen en uitsluitend op eiproducten te concentreren.

1986

Naast het al succesvolle kristaleiwit wordt gestart met het produceren van eiwitpoeder en vrijwel gelijktijdig met de winning van lysozyme uit eiwit.

1901

Dieks Bouwhuis koopt het boerenerf 'De Rabbery' in Broekland. Van meet af is er een winkeltje bij de boerderij. Dieks trekt naast zijn boerenwerk er ook nog met paard en wagen op uit om te venten met grutterswaren. Regelmatig gebeurt het dat hij voor de geleverde waren geen geld ontvangt, maar in ruil daarvoor eieren krijgt en die weer doorverhandelt. Op deze manier ontstaat langzaam maar zeker een eierhandel.

1911

Naast de boerderij wordt een groot huis gebouwd, waarin een kruidenierswinkel, een pakhuis voor de eierhandel en een café komen. Deze opmerkelijke combinatie blijft bestaan tot in de jaren zeventig.
Net zoals bij Enthoven breidt de handel zich geografisch gezien snel uit. Voor de oorlog wordt al naar Engeland geëxporteerd; na de oorlog komt het accent vooral te liggen op Duitsland.

Rond 1956

Er wordt gestart met het fabriceren van eiproducten, wat al snel een belangrijke activiteit wordt van het bedrijf.

1988

Bouwhuis Eiproducten wordt overgenomen door eierhandel Gebroeders Van Beek, die daarmee de eerste schreden zet in de productie van eiproducten. Vrijwel direct wordt besloten tot nieuwbouw in het nabijgelegen Raalte, waar een nieuw industrieterrein betere mogelijkheden biedt. Vanaf het moment van ingebruikname van dit gebouw, is het fabriceren van vloeibare eiproducten de hoofdactiviteit.

Al snel blijkt de combinatie van het eierpakstation van Gebroeders Van Beek en de productie van eiproducten een gouden greep. Bouwhuis groeit in 10 jaar tijd enorm en hoort al snel tot een van de meest vooraanstaande producenten van vloeibare eiproducten.
Reeds bij de nieuwbouw rond 1990 is rekening gehouden dat er ooit ook droge eiproducten gemaakt zouden worden bij Bouwhuis Eiproducten.

2001

Dit wordt werkelijkheid in 2001 als Bouwhuis de mogelijkheid krijgt om Enthoven in Zwaanshoek over te nemen. De droogprocessen van Enthoven worden geïntegreerd in de vloeibare productie van Bouwhuis en de combinatie is een feit.

2005

Deze periode wordt officieel afgesloten in 2005. Voortaan treedt men met één naam naar buiten: Bouwhuis Enthoven.

2012

In 2012 sluiten Gebr. Van Beek BV en Goede International B.V.  (Adriaan Goede B.V) een vergaande, langdurige samenwerkingsovereenkomst.

Beide familiebedrijven kennen een zeer lange historie in de verwerking van eieren. Deze samenwerking maakt het voor beide bedrijven mogelijk hun marktpositie verder te versterken, door gebruik te maken van elkaars sterke punten in de verwerking van de eieren. Beide ondernemingen blijven als zelfstandig bedrijf actief in de markt.

Adriaan Goede B.V. is gespecialiseerd in het produceren van eipoeders. Naast eiwitpoeders worden ook heelei- en eigeelpoeders geproduceerd, waarbij vooral in de 'gele'poeders een aantal speciale varianten worden geproduceerd.

Bouwhuis Enthoven heeft zich de laatste jaren ontwikkeld als specialist voor het hele assortiment eiproducten. Als onderdeel van de Gebr. van Beek Groep heeft Bouwhuis Enthoven een directe binding met de productie van eieren middels eigen contract-pluimveehouders. Hierdoor is er een volledige traceability van de eieren, tot op voer en kip. En dit voor meer dan 7 miljoen kippen, verdeeld over alle houderijsystemen.

Samen kunnen Gebr. Van Beek BV en Goede International BV hun klanten hierdoor een volledig assortiment eiproducten aanbieden en daarnaast de kwalitatieve zekerheid geven van twee gecertificeerde productielocaties. Bovendien worden voor de klant de nodige efficiencyvoordelen behaald door het benutten van de vele synergiemogelijkheden.

Food safety  

Bouwhuis Enthoven levert veilige eiproducten. Dat is voor ons een tweede natuur. Met de inrichting van onze processen sluiten we besmettingen uit. Onze pasteurisatieprocessen zijn gevalideerd en daarmee doeltreffend. Daarnaast wordt ons personeel continu geschoold in voedselveiligheid.
Lees meer...

productcontrole

vakbekwame medewerkers

procescontrole

hoogwaardige technologie

Een gecertificeerde kwaliteit is van belang, omdat u alleen dan weet dat de kwaliteit in objectieve zin gewaarborgd is. Door op de logo's links te klikken, kunt u de kwaliteitscertificaten van Bouwhuis Enthoven inzien.