Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bouwhuis Enthoven is zich bewust van haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving.

Een duurzame samenleving voor de volgende generatie wordt gebouwd op de fundamenten van vandaag. Daar zetten we ons graag, samen met anderen, extra voor in. Om dit te bekrachtigen zijn wij dan ook MVO-gecertificeerd.
We stellen ons tot doel om in onze totale bedrijfsvoering verantwoord bezig te zijn: voor afnemers, personeel, leveranciers, omgeving en natuurlijke hulpbronnen. Dierenwelzijn neemt hierbij een belangrijke positie in.

 

Sociale impact
Het borgen van de volksgezondheid staat bij ons voorop. We hanteren hoge kwaliteitsstandaarden om hieraan te kunnen voldoen. Als een van de vooraanstaande leveranciers van eiproducten vinden we het een van onze belangrijkste speerpunten om in de voedselveiligheid te blijven investeren en verbeteren.
Samenwerken zit in ons DNA, zowel intern – gericht op onze medewerkers – alsmede met onze externe partners. Zo stimuleren we onze medewerkers zichzelf verder te ontwikkelen en vinden we het creëren en in stand houden van een veilige arbeidsplek cruciaal. 
We zijn ons bewust van de maatschappelijke functie die we innemen, zo ondersteunen we o.a. de lokale gemeenschap en doen we er alles aan de werkgelegenheid in stand te houden.

Economische impact
We streven ernaar op de lange termijn waarde te creëren door continu het dialoog met onze partners aan te gaan. Veel van de pluimvee familiebedrijven verzorgen al generaties lang de eierproductie voor Bouwhuis Enthoven. De vertrouwensband die is opgebouwd sterkt ons om stapsgewijs verbeteringen door te voeren., zodat we samen op een verantwoorde manier winstgevendheid voor de betrokkenen kunnen realiseren.
Door de synergie van onze bedrijven kunnen we eventuele tekorten/overvloeden met elkaar uit wisselen. Zo kunnen alle verse eieren die niet geschikt zijn voor supermarktverkoop echter wel geschikt zijn om eiproduct van te produceren. Dit geeft ons de mogelijkheid de eieren beter te verwaarden en komt ten goede aan de efficientie van de gehele van Beek Group.
Bovendien zetten we reststromen in om elders opnieuw te gebruiken.

Ecologische impact
We maken ons hard voor het behoud van het milieu. We nemen hierin onze verantwoordelijkheid en doen ons uiterste best de behoeften van toekomstige generaties zo min mogelijk aan te tasten.
Samenwerken met NGO’s, overheidsinstellingen en partners in de keten is van vitaal belang om kennis te delen en draagvlak te kunnen creëren. Zo werken we samen met o.a. Wageningen universiteit om een goede balans tussen dierenwelzijn en milieubelasting te bewerkstelligen.
De synergie tussen de verschillende bedrijven van de van Beek Group is eveneens een cruciaal element. Door continue verbetering over de gehele breedte van de werkvloer te implementeren, zijn we in staat stapsgewijs en op een verantwoorde manier vooruitgang te boeken.

Food safety  

Bouwhuis Enthoven levert veilige eiproducten. Dat is voor ons een tweede natuur. Met de inrichting van onze processen sluiten we besmettingen uit. Onze pasteurisatieprocessen zijn gevalideerd en daarmee doeltreffend. Daarnaast wordt ons personeel continu geschoold in voedselveiligheid.
Lees meer...

hoogwaardige technologie

productcontrole

procescontrole

vakbekwame medewerkers

Een gecertificeerde kwaliteit is van belang, omdat u alleen dan weet dat de kwaliteit in objectieve zin gewaarborgd is. Door op de logo's links te klikken, kunt u de kwaliteitscertificaten van Bouwhuis Enthoven inzien.