Food Safety

Uw eiproduct is bij ons in goede handen.

Bouwhuis Enthoven levert veilige eiproducten. Dat is voor ons een tweede natuur. Met de inrichting van onze processen sluiten we besmettingen uit. Onze pasteurisatieprocessen zijn gevalideerd en daarmee doeltreffend. Daarnaast wordt ons personeel continu geschoold in voedselveiligheid. 

Tenslotte wordt de veiligheid van onze producten en processen regelmatig door onafhankelijke derden gecontroleerd, onder meer ten behoeve van onze HACCP en BRC certificering.

Onze kernelementen voor een veilig eiproduct zijn:

  • Kwaliteitssystemen die onafhankelijk beoordeeld worden

  • Controle van iedere batch op microbiologische parameters

  • Intensief onderzoek naar residuen, zoals omgevingscontaminanten, diergeneesmiddelen, pesticiden en herbiciden

  • Procescontroles op het voorkomen van vreemde delen

Een gecertificeerde kwaliteit is van belang, omdat u alleen dan weet dat de kwaliteit in objectieve zin gewaarborgd is. Door op de logo's links te klikken, kunt u de kwaliteitscertificaten van Bouwhuis Enthoven inzien.